Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Projekty unijne

 

„Poszukiwacze talentów”

W Przedszkolu w Pogrzebieniu w roku szkolnym 2017/2018 realizowany był projekt pt. „Poszukiwacze talentów”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”, a działania w ramach tego projektu przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Celem projektu jest:

  • Ułatwienie orientacji w otaczającym świecie i wskazanie co samodzielne i we współpracy z innymi można zdziałać dla siebie i otoczenia.
  • Rozwijanie motywacji do podejmowania różnych form aktywności u dzieci.
  • Budzenie świadomości, że czas pozostający do dyspozycji zawsze jest istotną wartością
  • dostarczenie różnorodnych propozycji sensownego wypełniania czasu wolnego, mając na uwadze rzeczywiste potrzeby dziecka,
  • wyrabianie nawyku ekonomicznego gospodarowania własnym czasem oraz umiejętności podejmowania decyzji i wprowadzania w życie dokonanych wyborów.

 W ramach projektu odbyły się dwa spotkania:

 

Pierwszym działaniem były WARSZTATY PLASTYCZNO – TECHNICZNE, które odbyły się w sobotę 21 października w czeskim przedszkolu we Vřesinie.

Dzieci zostały podzielone na dwie mieszane grupy. Każda z grup miała możliwość nauczyć się wyrabiać przedmioty dekoracyjne z gliny np. zwierzątka lub rożnego rodzaju postacie. W trakcie zajęć plastycznych, każdy uczestnik wcielił się w wielkiego artystę, malując na płótnie piękne krajobrazy jesienne, z których później zrobiono wystawę. Dzieci pracowały pod okiem doświadczonych instruktorów plastycznych.

 

Drugie spotkanie miało miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogrzebieniu. Po wspólnym powitaniu dzieci, nauczycieli i opiekunów z Vresiny i Pogrzebienia. Dzieci podzielono na trzy mieszane grupy. W trakcie spotkania przedszkolaki miały możliwość wzięcia udziału w ZAJĘCIACH SPORTOWYCH, TANECZNYCH oraz INTEGRACYJNYCH.

Na zajęciach sportowych dzieci musiały pokonać tor z przeszkodami na czas. Zajęcia taneczne, prowadzone pod okiem instruktora tańca - pani Kasi, dostarczyły dzieciom również wiele radości. Były też „skakańce - dmuchańce” i różnego rodzaju zabawy ruchowe, na których dzieci mogły się razem zintegrować, poznać nowych kolegów i język. Był też wspólny posiłek, który jak się okazało - wyjątkowo smakował uczestnikom z Czech :)

 

Wspólnie spędzony czas był okazją do pokazania swoich talentów i wymiany doświadczeń, nawiązywania przyjaźni dzieci z Polski i Czech.

 Artykuł 1

Artykuł 2

Monika Gorywoda  - koordynator

 

 

W ZSP Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu  w roku szkolnym 2013/2014 realizowany jest projekt  

 „Przez sport do zdrowia” realizowany w ramach:

 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

logo_silesia.jpg [608x124]

 

Celem projektu jest:

- wzmocnienie współpracy partnerskiej Szkoły w Pogrzebieniu i Szkoły we Vřesinie w Czechach
-  promocja zdrowego stylu życia

 

- zapoznanie uczniów z wartością ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego rozwoju
- integracja uczniów szkół partnerskich poprzez wspólne wykonywanie zadań
- aktywne spędzenie wolnego czasu
- promocja swoich miejscowości
- zmniejszanie bariery językowej

Przygotowane spotkania w ramach tego projektu przeznaczone są dla uczniów ze szkoły w Pogrzebieniu – klasa III - VI i we Vřesinie dla uczniów z klasy III, IV, V. Są to dzieci w podobnym wieku. Podejmowane zadania wsparte będą współpracą i pomocą ze strony nauczycieli i rodziców. Jedno spotkanie podsumowujące jest skierowane do nauczycieli obu szkół.

W ramach projektu odbędą się trzy spotkania.

 

   Pierwsze działanie: „Zdrowo najedzeni” miało miejsce 27 listopada w partnerskiej szkole we Vřesinie. Uczestniczyło w nim 47 osób z naszej szkoły i 43 z Czech. Uczniowie wspólnie przygotowali smaczne i zdrowe, bogate w witaminy sałatki owocowe i warzywne, kanapki, soki i koktajle, które później ze smakiem zjedliśmy. Nauczyliśmy się wspólnie śpiewać piosenkę „Witaminki”, poznaliśmy czeskie nazwy warzyw i owoców, a także bawiliśmy się podczas zabawy integracyjnej. Chłopcy rozegrali mecz piłki nożnej, zaś dziewczynki poznały nowy układ taneczny podczas zajęć aerobiku. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą również  udane i przyniosą uczestnikom wiele zadowolenia.

Drugie spotkanie – Zimowy obóz sportowy odbędzie się od 18 – 22 stycznia 2014r w Szczyrku. Przewiduje naukę jazdy na nartach – z instruktorem. Podczas wyjazdu uczniowie powinni opanować podstawy narciarstwa zjazdowego oraz zasady zachowania na trasie zjazdowej. Wezmą udział w marszu na orientację. Podczas pobytu uczniowie z Pogrzebienia i z Vřesiny będą przełamywać bariery językowe, spędzać zdrowo i aktywnie czas. Przewidziany jest również marsz na orientację z przewodnikiem górskim. Uczniowie poznają walory krajobrazowe i turystyczne Szczyrku.

Trzecie działanie zaplanowane jest na czerwiec 2014 r. -będzie to Rajd rowerowy Pogrzebień/Racibórz. Uczestnicy pod opieką przewodników PTTK przejadą ścieżkami rowerowymi Ziemi Raciborskiej, m.in. Niebieskim Szlakiem Młodości Eichendorffa na Zamek Piastowski w Raciborzu. Zostanie przeprowadzone szkolenie nt. Bezpiecznego poruszania się ścieżkami rowerowymi na terenie Powiatu.

 

Działanie IV to podsumowanie współpracy polsko – czeskiej prezentacją filmu nagranego podczas realizacji wszystkich działań, pokazem fotografii, wręczeniem pamiątkowej broszury. Spotkanie to odbędzie się na przełomie września i października 2014.

 

Koordynator projektu Joanna Szamarakapital.jpg [396x127]                 Gmina             unia


W naszej szkole zrealizowano  projekt finansowany z środków Unii Europejskiej
Aktywny rozwój każdego dziecka w Gminie Kornowac, szansą na przyszłość
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów poprzez indywidualizację nauczania dzieci z klas I - III poprzez zwiększenie szans edukacyjnych, poprawę wyników w nauce, doskonalenie technik czytania i pisania, zmniejszenie ryzyka dysleksji, niwelowanie wad postawy, kształtownie nawyków zdrowego stylu życia, a także doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 1, 2 i 3"Czy to takie trudne?"- w wymiarze 32 h w ciągu jednego roku szkolnego w każdym z 3 zespołów wyrównawczych z podziałem na klasy.
Prowadzone były także zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy z klas 1, 2 i 3 - w wymiarze 32 h w ciągu jednego roku szkolnego w każdym z 3 zespołów korekcyjnych z podziałem na wady postawy – w tym 16 godz. gimnastyki korekcyjnej w szkole i 16 godz. gimnastyki na basenie Nautica w Gorzycach

 

Nasze małe Ojczyzny
unia1.jpg [820x151]


W naszej szkole realizowany jest Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE

Celem projektu jest:

    nawiązanie współpracy z rówieśnikami z Czech
    zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy w Pogrzebieniu i we Vresinie
    współpraca uczniów i rodziców w organizowaniu wspólnych imprez środowiskowych
    aktywne spędzenie wolnego czasu poprzez sport i kulturalne kibicowanie
    promocja swoich miejscowości
    zmniejszenie bariery językowej

Przygotowane imprezy w ramach tego projektu przeznaczone są dla uczniów ze szkoły w Pogrzebieniu – klasa III i IV i we Vresinie dla uczniów z klasy III, IV, V. Są to dzieci w podobnym wieku. Podejmowane zadania wsparte będą współpracą i pomocą ze strony nauczycieli i rodziców.

W ramach projektu odbędą się trzy spotkania jednodniowe. Jedno we Vresinie, dwa w Pogrzebieniu. Pierwsze spotkanie, które odbędzie się we Vresinie – partnerskiej miejscowości odbędzie się pod hasłem „Wielkanocne zwyczaje w naszych miejscowościach”. W ramach tego spotkania realizowane będą warsztaty pt. WIELKANOCNE OZDOBY, TWORZENIE ORYGINALNEJ BIŻUTERII oraz gry i zabawy integracyjne. Przewidziany jest również spacer po Vresinie – poznanie walorów turystycznych, krajobrazowych oraz zwiedzenie ważniejszych obiektów w miejscowości. To spotkanie zaplanowane jest na przełomie marca i kwietnia 2012 r.

W ramach drugiego spotkania odbędzie się impreza sportowa w Pogrzebieniu, w ramach której uczniowie z Pogrzebienia i z Vresiny będą integrować się , przełamywać bariery językowe w trakcie wspólnych zabaw i gier rekreacyjnych oraz dopingowania i kibicowania swoim drużynom. Przewidziany jest również spacer po Pogrzebieniu, zaprezentowanie walorów krajobrazowych i turystycznych miejscowości. Zapoznanie się z najważniejszymi obiektami w Pogrzebieniu oraz zwiedzenie klasztoru Sióstr Salezjanek – byłego Pałacu von Baildona. Spotkanie to przewidziane jest w czerwcu 2012 r.

Trzecie spotkanie zaplanowane jest na grudzień 2012 r. w Pogrzebieniu. Spotkanie to odbędzie się w bożonarodzeniowej atmosferze. W ramach tego spotkania przewidziane są występy uczniów ze szkoły w Pogrzebieniu i z Vresiny, wystawa ozdób świątecznych, degustacja świątecznych smakołyków. Na imprezę wraz z uczniami zaproszeni będą również rodzice.


Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie - link

silesia