Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Grono Pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu -Joanna Krasek

 

 • Justyna Damiętko - Jacek - język polski
 • Gawlik Magdalena - język niemiecki
 • Jureczko Bogusława - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • Koczor Ewa - edukacja wczesnoszkolna
 • Kozielski Tomasz - informatyka, historia, technika
 • Kowalska Aleksandra - biologia
 • Krasek Joanna - język polski, pedagog szkolny
 • s. Koźlik Danuta - religia
 • Podsiadło Barbara - przyroda, geografia, muzyka
 • Stukator Celina - wychowanie fizyczne, biblioteka
 • Szamara Joanna - matematyka, ed. wczesnoszkolna
 • Błahut Dominika - edukacja wczesnoszkolna, terapia ped.
 • Świstek Monika - plastyka
 • Wasiuta Małgorzata - język angielski, pedagog szkolny
 • Krasek Gabriela - wychowanie przedszkolne
 • Nowak Bogusława  - wychowanie przedszkolne 
 • Strojwąs Teresa  - wychowanie przedszkolne
 • Kwaśny Aneta - wychowanie przedszkolne
 • Głowacka Monika - wychowanie przedszkolne
 • Bożena Placek - logopeda                                                                                           
silesia