Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Moje przedszkole

Zabawa to podstawa

Każdego dnia w przedszkolu dzieci odkrywają świat poprzez zabawę. Codzienne spotkania stają się ciekawym, nowym  ale przede wszystkim ogromnym przeżyciem dla najmłodszych wychowanków Przedszkola w Pogrzebieniu. Dzieci uczą się samodzielności, współdziałania w grupie rówieśniczej ale przede wszystkim bawią się. Każdego dnia uczestniczą w zajęciach dydaktycznych według programu zgodnego z Podstawą Programową MEN. Oprócz tego mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach w ramach projektu

„MOJE PRZEDSZKOLE- URUCHOMIENIE NOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH NA WYSOKIM POZIOMIE W GMINIE KORNOWAC”

Zajęcia dodatkowe to:

−        język angielski,

-         wychowanie przez sztukę (zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne),

−        zajęcia kulinarne,

−        zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

−        zajęcia z logopedą.

Ramowy rozkład dnia:

6.30 - 8.15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI
Zabawy indywidualne rozwijające własne zainteresowania oraz twórcze postawy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafo - motorykę, umiejętność logicznego, matematycznego myślenia, zabawy muzyczno – ruchowe.

8.15- 8.40 ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ. GIMNASTYKA, ĆWICZENIA  BUZI   I JĘZYKA.

8.40 – 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA - ŚNIADANIE
Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych. Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia.


9.20 – 10.10 DWA  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Doskonalenie sprawności umysłowych, motoryczno – ruchowych. Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści z programu nauczania „Razem w przedszkolu trzylatka”.


10.10-10.20 PRZYGOTOWANIE DZIECI DO WYJŚCIA NA PODWÓRKO.
Doskonalenie czynności samoobsługowych, samodzielne ubieranie się dzieci.


10.20-10.50 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY (wew. Zabawy     w sali, uzależnione od pogody)
Zabawy dowolne na palcu zabaw, spacery, zabawy ruchowe. Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem.

10.50- 11.00 POWRÓT Z OGRODU Czynności samoobsługowe w szatni oraz czynności higieniczne w łazience.


11.00 – 11.40 PRZYGOTOWANIE DO LEŻAKOWANIA - LEŻAKOWANIE
Opanowywanie umiejętności związanych z formą odpoczynku i wyciszenia. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej, oglądanie bajek.


11.40 – 12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych. Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia oraz rozumienie konieczności jedzenia różnorodnych pokarmów.

12.00 – 12.30 OBIAD


12.30-13.00  ZABAWY W SALI lub ogrodzie (uzależnione od pogody)
Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy słowno-ruchowe.. Spacery, zabawy ruchowe.. Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

12.50 - 13.00 PRZYGOTOWANIE DZIECI DO ZAJĘĆ TEAMTYCZNYCH   Prace porządkowe w Sali.

13.00-13.45 ZAJĘCIA DODATKOWE (w-g planu)

Tematyczne(plastyczne, muzyczne, teatralne, język angielski, mali kucharze, gimnastyka korekcyjna, spotkanie z logopedą)

13.45- 13.50  PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU   Czynności higieniczne w łazience.

13.50-14.00 PODWIECZOREK

14.00-14.30 ZAJĘCIA DODATKOWE(w-g planu)

Tematyczne(plastyczne, muzyczne, teatralne, język angielski, mali kucharze, gimnastyka korekcyjna, spotkanie z logopedą)

14.30-16.30 ZABAWY

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna z dzieckiem. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

  Wychowawca Magdalena Franica.

silesia