Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Harmonogram pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018      3 września 2018 r.

 

2. I półrocze   03.09.2018 r. – 31.01.2019 r.

 

3. II półrocze  01.02.2019 r. – 21.06.2019 r.

 

4. Terminy I półrocza :

    - zimowa przerwa świąteczna   23 - 31.12.2018 r.

 

    - termin konferencji klasyfikacyjnej na półrocze  25 stycznia  2019 r.

   - termin konferencji plenarnej  30 stycznia 2018 r.          

 

   - ferie zimowe 11.02.2019 r. – 24.02.2019 r.

 

5.  Terminy II półrocza

 

      - wiosenna przerwa świąteczna     18-23 kwietnia 2019 r.

 

      - diagnoza umiejętności klas IV – VI z   przedmiotów    6   -31 maja  2019 r.

 

      - termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej  13 czerwca 2019r.

 

      - termin posiedzenia plenarnego podsumowanie pracy zespołu 24 czerwca 2019r.

 

6. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019r.

 

      - termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego   28 – 30 sierpnia 2019 r.

 

      - koniec roku szkolnego  31 sierpnia 2019 r.

 

 

silesia