Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

logo_cz_pl_eu.jpg [1024x183]

 

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym

Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu  

w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest projekt „Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Odkud jsme? Kam směřujeme? ” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego

Poprzez realizację projektu chcemy zintensyfikować dotychczasową współpracę pomiędzy naszymi placówkami. Rozwój cywilizacji na naszych ziemiach przebiegał podobnie. Uczniowie polscy i czescy nie zawsze zdają sobie sprawę, że mają wspólne korzenie. Pomimo różnorodności językowej i kulturowej są tacy sami i wywodzą się z tego samego początku istnienia. Dlatego poprzez odkrywanie wspólnej przeszłości, korzeni chcemy uświadomić czeskim i polskim uczestnikom projektu, że rozwój naszych społeczności ma wiele wspólnych elementów zarówno językowych, kulturowych, regionalnych jak i naukowych. Poprzez kolejne zadania, zaplanowane wycieczki, uczniowie mają poznawać nasze wspólne prahistoryczne dzieje, podążać od powstania planet i budowy kosmosu, poprzez pierwsze formy życia, ewolucję zwierząt, roślin, człowieka i jego wytworów, do tego gdzie zmierzamy czyli do coraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego. Wiadomo, że aby dziecko jak najwięcej zapamiętało powinno się uczyć poprzez bezpośrednie działanie i przeżywanie. Już Konfucjusz mówił "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem". Dlatego chcemy, aby poprzez ten projekt nasze-polskie i czeskie dzieci jak najwięcej zapamiętały i zrozumiały z tego co się wydarzyło i wciąż się dzieje w otaczającym świecie. Warsztaty, tunele czasu, gry interaktywne i bezpośrednie działanie i przeżywanie mają im to umożliwić. Wiadomo, że w rozwoju cywilizacji człowiek niestety zapomina czasem o przyrodzie i o t negatywnych wpływach nasze środowisko naturalne. Młode pokolenie, które za niedługo będzie także podejmować decyzje ważne dla naszej planety, chcemy uwrażliwić na jej potrzeby. Poprzez kontakt z przyrodą, różnymi zwierzętami chcemy, aby dzieci nauczyły się wrażliwości, empatii, okazywania emocji i rozumienia potrzeb innych żywych istot. W ZOO zrozumieją jaki świat bez zwierząt byłby ubogi, bo szacunku do innych ludzi i otaczającego świata przyrody trzeba uczyć od wczesnego dzieciństwa.
  Głównym celem projektu jest zwiększenie i wzmocnienie intensywności współpracy partnerskiej obu szkół poprzez uświadomienie czeskich i polskich uczniów, wspólnej przeszłości, historii ewolucji, życia ludzi w dawnych czasach oraz doświadczenie rozwoju wraz z następującym postępem cywilizacyjnym. Pośrednim celem projektu będzie:
- zapoznanie z wartością życia każdego organizmu a w szczególności człowieka,
- poszanowanie pracy ludzi, dorobku cywilizacyjnego,
- zwiększenie integracji uczniów szkół partnerskich poprzez wspólne wykonywanie zadań,
- rozwijanie zainteresowania nauką, szczególnie techniką i światem przyrody,
- wykształcenie u uczniów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w sposób twórczy,
- rozwijanie w uczniach otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
- rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się - widzimy, że poprzez wspólne przebywanie ze sobą, zabawę i działanie uczniowie szybciej nawiązują kontakty i próbują się porozumiewać i zrozumieć,
- uczenie się wrażliwości, empatii, okazywania emocji i rozumienia potrzeb innych żywych istot poprzez kontakt z różnymi zwierzętami w zoo.
Mamy nadzieję, że poprzez zwiększenie intensywności współpracy w wyniku realizacji projektu, uczniowie polscy i czescy poznają się lepiej. Poprzez wspólne wyjazdy zacieśni się ich braterstwo. Nawiążą przyjaźnie, które będą rozwijać dalej poprzez chociażby portale społecznościowe. Zrozumieją, że bardzo wiele ich łączy. Będą znali wspólne początki Ziemi i ludzkości, a także ich rozwój i zagrożenia jakie ten rozwój za sobą niesie. Poznają i obejrzą poprzez bezpośrednie działanie źródła historyczne, kulturowe i techniczne. Przyczynią się do większego poszanowania planety i jej bogactw naturalnych. Poprzez bezpośrednie działanie i przeżywanie zapamiętają i zrozumieją siły działające we wszechświecie oraz jego rozwój.

Przygotowane spotkania w ramach tego projektu przeznaczone są dla uczniów ze szkoły w Pogrzebieniu klasy II - VI i we Vresinie - uczniów klas II - V. Zaplanowano 5 działań poprzez które uczestnicy będą mogli poznać historię od powstania Ziemi, rozwój życia do rozwoju cywilizacyjnego i naukowego.

                              Koordynator projektu Joanna Szamara

silesia