Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Harmonogram spotkań z rodzicami

                       Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

05.09.2019 r. Zebranie organizacyjne
30.10.2019 r. Zebranie klasowe - konsultacje
21.11.2019 r. Zebranie klasowe - konsultacje
31.01.2020 r. Zebranie – podsumowanie I półrocza
19.03.2020 r. Zebranie klasowe - konsultacje
21.05.2020 r. Zebranie klasowe, propozycje ocen końcoworocznych
18.06.2020 r. Podsumowanie wyników nauczania.

 

silesia