Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram zebrań z Rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

12.09.2018 r. Zebranie organizacyjne

24.10.2018 r. Zebranie klasowe - konsultacje

28.11.2018 r. Zebranie klasowe -  konsultacje

30.01.2019 r. Zebranie – podsumowanie I półrocza

27.03.2019 r. Zebranie klasowe - konsultacje

22.05.2019 r. Zebranie połączone z Dniem Matki

12.06.2019 r. Konsultacje dotyczące ocen końcoworocznych

silesia