Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu sprawuje:

Śląskie Kuratorium Oświaty, Delegatura w Rybniku

Starszy Wizytator Halina Sitnikow

tel. 32 422 38 02 wew.41

silesia