Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Poszukiwacze talentów

    

W Przedszkolu w Pogrzebieniu w roku szkolnym 2017/2018 realizowany był projekt pt. „Poszukiwacze talentów”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”, a działania w ramach tego projektu przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Celem projektu jest:

  • Ułatwienie orientacji w otaczającym świecie i wskazanie co samodzielne i we współpracy z innymi można zdziałać dla siebie i otoczenia.
  • Rozwijanie motywacji do podejmowania różnych form aktywności u dzieci.
  • Budzenie świadomości, że czas pozostający do dyspozycji zawsze jest istotną wartością
  • dostarczenie różnorodnych propozycji sensownego wypełniania czasu wolnego, mając na uwadze rzeczywiste potrzeby dziecka,
  • wyrabianie nawyku ekonomicznego gospodarowania własnym czasem oraz umiejętności podejmowania decyzji i wprowadzania w życie dokonanych wyborów.

 W ramach projektu odbyły się dwa spotkania:

 

Pierwszym działaniem były WARSZTATY PLASTYCZNO – TECHNICZNE, które odbyły się w sobotę 21 października w czeskim przedszkolu we Vřesinie.

Dzieci zostały podzielone na dwie mieszane grupy. Każda z grup miała możliwość nauczyć się wyrabiać przedmioty dekoracyjne z gliny np. zwierzątka lub rożnego rodzaju postacie. W trakcie zajęć plastycznych, każdy uczestnik wcielił się w wielkiego artystę, malując na płótnie piękne krajobrazy jesienne, z których później zrobiono wystawę. Dzieci pracowały pod okiem doświadczonych instruktorów plastycznych.

 

Drugie spotkanie miało miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogrzebieniu. Po wspólnym powitaniu dzieci, nauczycieli i opiekunów z Vresiny i Pogrzebienia. Dzieci podzielono na trzy mieszane grupy. W trakcie spotkania przedszkolaki miały możliwość wzięcia udziału w ZAJĘCIACH SPORTOWYCH, TANECZNYCH oraz INTEGRACYJNYCH.

Na zajęciach sportowych dzieci musiały pokonać tor z przeszkodami na czas. Zajęcia taneczne, prowadzone pod okiem instruktora tańca - pani Kasi, dostarczyły dzieciom również wiele radości. Były też „skakańce - dmuchańce” i różnego rodzaju zabawy ruchowe, na których dzieci mogły się razem zintegrować, poznać nowych kolegów i język. Był też wspólny posiłek, który jak się okazało - wyjątkowo smakował uczestnikom z Czech :)

 

Wspólnie spędzony czas był okazją do pokazania swoich talentów i wymiany doświadczeń, nawiązywania przyjaźni dzieci z Polski i Czech.

„Poszukiwacze talentów” w Pogrzebieniu" 

Przedszkolaki z wizytą we Vresinie...


Monika Gorywoda  - koordynator

silesia