Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

Rada Rodziców Przedszkola

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021 pozostaje bez zmian, mamy nową radę oddziałową w klasie I.
Informacja o członkach i zarządzie RR znajduje się w pasku u góry.

Składka na Radę Rodziców w szkole płatna tylko przelewem do 31 października
na cały rok szkolny 2020/2021
40 zł - pierwsze dziecko
20 zł - drugie dziecko
Trzecie dziecko z rodzeństwa zwolnione z opłaty.

Nr konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej:
BS Gorzyce 68 8469 0009 0030 2087 2000 0001

silesia