Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogrzebieniu

śląskie

raciborski

Kornowac

ul. Pamiątki 25

Pogrzebień

44-285

32 430 10 11
szkola.pogrzebien@kornowac.pl

Joanna Krasek
32 430 10 11
32 430 10 11
szkola.pogrzebien@kornowac.pl

silesia