Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

22 lipca 2019 21:33 | Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019r. zabrzmiał ostatni dzwonek roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. św. Bartłomieja w Pogrzebieniu, po czym przedszkolaki i uczniowie udali się do swoich placówek. Najpierw Pani Dyrektor Joanna Krasek podsumowała miniony rok szkolny w przedszkolu, a następnie w szkole. Tradycyjnie zakończenie roku szkolnego rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców za pomyślną współpracę, a także skierowała słowa wdzięczności do rodziców, zaangażowanych w życie szkoły. Wychowawca klasy VI Pani Celina Stukator wręczyła rodzicom uczniów klasy VI listy gratulacyjne. Następnie absolwenci klasy szóstej zaprezentowali ciekawy montaż słowno - muzyczny wymyślony specjalnie na tę okoliczność. W dalszej części uczniowie klasy piątej w programie artystycznym pożegnali starszych kolegów. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Justyna Damiętko - Jacek

Zdjęcia: