Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

03 września 2019 08:28 | Aktualności

Zebranie organizacyjne

Zebranie organizacyjne na rok szkolny 2019/2020

dla Rodziców  uczniów Szkoły Podstawowej


odbędzie się w czwartek 5 września    o godz. 16.00  na sali gimnastycznej.