Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

15 września 2019 17:37 | Aktualności

Dożynki Gminne 2019

Uczniowie i Nauczyciele naszego Zespołu, jak co roku, wzięli udział w Dożynkach Gminy Kornowac, które tym razem odbyły się w sołectwie Pogrzebień.

Zdjęcia: