Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

18 września 2019 06:46 | Aktualności

Bezpieczni na drodze!

Wiedzę o ruchu drogowym zdobytą na zajęciach przedszkolaki postanowiły zastosować w praktyce podczas wycieczki w pobliże naszego przedszkola. Przed wyjściem wszyscy przypomnieli sobie o zachowaniu na spacerze. Na ulicy można było obserwować znaki drogowe, które dzieci potrafiły rozpoznać i nazwać. Przedszkolaki uczyły się prawidłowo grupą przechodzić przez jezdnię oraz poprawnie zachowywać się na przystanku autobusowym.

 

Bogusława Nowak

Zdjęcia: