Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

23 września 2019 15:18 | Aktualności

„Już przedszkolak wie, że świat sprząta się „

 

Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce w przedszkolach i szkołach odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. Również w tym roku nasze przedszkolaki zaopatrzone w worki i rękawiczki zaangażowały się w tę akcję i wysprzątały teren ogrodu przedszkolnego. Dzięki temu wokół przedszkola zrobiło się czysto i przyjemnie.

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia takie jak odpowiedzialność             wobec siebie i przyrody.
Głównym celem tej akcji było ukazanie dzieciom podczas zajęć dydaktycznych skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska, recyklingu. Miejmy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.


Monika Gorywoda

Zdjęcia: