Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

03 października 2019 15:13 | Aktualności

Dzień Chłopaka w przedszkolu

 

Dnia 30.09.2018r. w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy święto wszystkich chłopaków. W tym dniu dziewczynki i panie składały chłopcom życzenia i śpiewały„Sto lat”. Z okazji swojego święta wszyscy chłopcy otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Dzieci oglądały swoje ulubione bajki. Nie zabrakło licznych konkursów i wspólnych zabaw. Dla wszystkich dzieci przygotowano słodki poczęstunek. Był to dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy.

Teresa Strojwąs

Zdjęcia: