Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

31 października 2019 15:25 | Aktualności

Przedszkole pamięta!

 

Zbliża się listopad- miesiąc pamięci o zmarłych i tych, którzy ginęli w walkach o wolność Polski. Wykorzystując piękną pogodę przedszkolaki odwiedziły cmentarz i miejsca pamięci w naszej miejscowości przy kościele i klasztorze Sióstr Salezjanek. Dzieci zapaliły znicze, odmówiły wspólną modlitwę. Pobyt na cmentarzu był przygotowaniem do przeżywania dni, podczas których wspominamy tych, którzy odeszli. To była ważna lekcja wychowania rodzinnego, patriotycznego, która pozostanie dzieciom w pamięci.

Bogusława Nowak

Zdjęcia: