Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

10 lutego 2020 20:44 | Aktualności

Lekcja wf

W ramach lekcji wf uczniowie z klasy V przygotowali układy gimnastyczne.

Zdjęcia: