Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
http://zsppogrzebien.kornowac.pl

04 listopada 2020 11:17 | Aktualności

Pierwszy odbiór nakrętek w tym roku szkolnym.

  We wtorek 3 listopada odbył się pierwszy odbiór nakretek w nowym roku szkolnym w ramach XVI Gminnego Konkursu Ekologicznego. Oddaliśmy 287 kilogramów. Jak co roku dochód ze sprzedaży nakrętek pomoże w sfinansowaniu rehabilitacji i realizacji marzeń dwóch chłopaków. Robert cierpi na mózgowe porażenie dziecięce spastyczne czterokończynowe, a Kamil uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Nasza akcja ma na celu wyrobienie nawyku selektywnego zbierania odpadów oraz odkręcania plastikowych butelek przed wyrzuceniem. Zakręcone butelki znacznie utrudniają proces przetwarzania odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych. Bardzo zachęcam do pamiętania o następnym odbiorze, który będzie 26 stycznia 21r.

                                                                                                             Barbara Podsiadło