Uczniowie zostali podzieleni na cztery kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał kartę pracy z regulaminem zabawy. Po wytłumaczeniu zasad uczniowie przystąpili do działania. Każda grupa mogła wykorzystać kwotę 10 zł. Ich zadanie polegało na kupieniu pięciu produktów wskazanych na karcie pracy ( nabiał, owoc, warzywo, słodycz, chemia). Zadanie było okazją do praktycznego wykorzystania umiejętności szacowania wyników. Drużyny dokonując zakupów, musiały zmieścić się w wyznaczonej kwocie. Jeżeli kwota przekroczyła 10 zł, uczniowie musieli oddać przy kasie jeden z produktów. Opis punktacji zadania znajdował się na karcie pracy.

 Wygrała drużyna w składzie:

Emilia Gatzka

Julia Kolorz

Andżelika Kozub

Emilia Mikołajec                  Gratuluję zwycięzcom!

   Założone cele zostały zrealizowane, a uczniowie z uśmiechami na ustach wracali do szkoły. 

Dziękujemy Państwu Kijonka za możliwość przeprowadzenia lekcji w sklepie.

                                                                                Joanna Szamara