Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Aktualności

19 maja 2020 14:00 | Aktualności

Zapisy na zajęcia opiekuńcze dla klas I - III organizowane od 25 maja

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, na terenie Gminy Kornowac dyżur opiekuńczy będzie pełniła Szkoła Podstawowa w Kobyli dla wszystkich uczniów klas I – III z terenu gminy od dnia 25 maja 2020r.

 

Szkoła  będzie czynna w godzinach 7:00 – 15:00 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą.

 

W związku z powyższym należy do dnia 21.05.2020 r. do godz. 12:00 – złożyć deklarację potrzeby przyjęcia dziecka  do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych-wychowawczych.

 

Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły www.zsppogrzebien.kornowac.pl

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły szkola.pogrzebien@kornowac.pl.

 

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole macierzystej, wrzucając podpisaną deklarację do zamkniętej, oznaczonej napisem „korespondencja od rodziców” i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu do szkoły.

 

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00 telefonicznie.

 

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r. - 07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić,                   że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych                       w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektor szkoły

Joanna Krasek

Przeczytano: 174 razy. Wydrukuj|Do góry

silesia