Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu::,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

Aktualności

07 grudnia 2012 15:36 | Aktualności

Pierwsza pomoc - zajęcia ze strażakami w ZSP Pogrzebień

  Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowiek, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny.
    Dlatego też  7 grudnia w ZSP Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu odbyło się spotkanie uczniów klas 1 – 3 ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrzebieniu, którzy przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Spotkanie to miało za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Strażacy pokazali i omówili w jaki sposób: zachować bezpieczeństwo, sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową, jak unieruchomić i zabezpieczyć kontuzjowaną kończynę. Strażacy przekazali uczniom także zasady zachowania w razie pożaru, zaczadzenia czy wypadku. Przypomnieli numery telefonów alarmowych. Dziękujemy strażakom OSP w Pogrzebieniu za bardzo dobrze  przygotowane zajęcia, które pokazały uczniom jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna i jak ważna i odpowiedzialna jest praca strażaków.
  
 Joanna Szamara

Przeczytano: 1682 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

silesia